Weetjes

Bij heel wat activiteiten uit de klas kunt u zich wel iets voorstellen, maar roepen de verhalen van uw kleuter soms wel eens vragen op?
Een beetje uitleg vind je hier.

 

Knuffel- en massagetijd

Ik vermoed dat ouders graag willen weten wat deze knuffel- en massagetijd inhoudt, hoe het aanraken daarbij gebeurt, … en waarom ik deze activiteit in mijn klas breng…

Kinderen hebben het nodig om tot rust te komen, om zichzelf te ontdekken en bewust te worden van hun eigen lichaam.
Door de vele indrukken en ervaringen kunnen kinderen onrustig, zenuwachtig, overactief, introvert, … zijn.   Ze groeien op in een drukke maatschappij, waar presteren als belangrijk wordt beschouwd.
Het is belangrijk dat ze met zichzelf en met anderen kunnen omgaan met vertrouwen en dat ze zich ook kwetsbaar kunnen opstellen, zich niet hoeven te verdedigen of te bewijzen, …

Kinderen hebben behoefte aan aandacht en aanraking.  Aanraken is een vorm van bevestiging.  Het ontwikkelen van het eigen lichaamsbesef staat centraal voor een kleuter.  Daarnaast leert de kleuter wat positieve aanrakingen zijn.

Elkaar aanraken en masseren bevordert de verbondenheid van het kind met zichzelf en met anderen.

Heel rustige muziek op de achtergrond zorgt voor de juiste sfeer.  Tijdens de activiteit wordt er bijna niet gepraat en kleuters hebben er op dat moment ook niet echt behoefte aan.  De rust is voelbaar in de klas.

De kleuters werken individueel bij zichzelf, maar ook met elkaar samen.  Het gezicht, het hoofd, handen, armen, benen, ook wel es voeten en de rug zijn de lichaamsdelen die aan bod kunnen komen.
Bij deze activiteit worden ook materialen gebruikt.  Ik laat de kleuters ervaringen opdoen door bijv. met een pluimpje over de wangen te strelen, over de handen, …  Ook sponsjes, zachte bolletjes, wattenpropjes, … komen wel es aan bod.

Ze leren respect te hebben voor elkaars grenzen.  Tenslotte heb je bij lichamelijk contact een bepaalde vorm van intimiteit.  Er wordt ook duidelijk aangegeven welke lichaamsdelen niet mogen worden aangeraakt, mocht er grensoverschrijdend gedrag getoond worden.  Er kan bijv. sprake zijn van een grens wanneer een kriebel met een veer zo kietelt dat je er niet meer tegen kunt.  Ik leer hen ook ‘STOP’ te zeggen, wanneer ze vinden dat een grens bereikt is: het kriebelt te veel, de andere doet de massagebeweging iets te hard, …

Het fijne bij deze activiteit is dat kleuters ‘geven’ en ‘ontvangen’.  De ene ‘masseert’ de ander en daarna worden de rollen omgewisseld en de oefening herhaald, zodat beide partijen kunnen geven en ontvangen.

Kleuters leren op verschillende manieren ‘masseren’ : drukken, knijpen, draaien, tokkelen, duwen, wrijven, strijken, …  Deze handelingen laten ook verschillende vormen van druk geven toe.

De ‘Kindermassagekaarten’ van Helen Purperhart gebruik ik ook.  Het zijn originele massageverhaaltjes met individuele en groepsopdrachtjes.  Telkens wordt in een thema een verhaaltje verteld, waarbij het ondersteund wordt door bewegingen, houdingen, aanrakingen, …

Een voorbeeldje vind je hierbij.

spaghetti

In de massage- en knuffeltijd bied ik ook oefeningen aan uit de Sherborne-pedagogiek, omdat die hier mooi bij aansluiten.

De doelen, die ik met massage- en knuffeltijd bij de kleuters wil bereiken, zijn succesbeleving, zelfvertrouwen, samenwerking, respect voor elkaar hebben, vreugde beleven aan de oefeningen en tot rust kunnen komen.

Bronnen en ideeën:
‘De kracht van aanraken in de klas’ – Kleuters en ik – Jrg. 26/4
‘Massage thuis en in de klas’ – Kleuters en ik – Jrg. 24/4
‘Creabee’ – navorming bij het Eekhoutcentrum
‘Kindermassagekaarten’ – Helen Purperhart
COPYRIGHT 2018 © JUF VEERLE
DESIGNED BY MARKITA.BE