Weetjes

Bij heel wat activiteiten uit de klas kunt u zich wel iets voorstellen, maar roepen de verhalen van uw kleuter soms wel eens vragen op?
Een beetje uitleg vind je hier.

 

Schrijfdans

Schrijfdans is een bewegingsmethode die werd ontwikkeld door Ragnkild A. Oussoren.  Vanwege de rol van de muziek in deze activiteiten koos ze deze naam.  Dansen is bewegen op muziek.  Schrijfdansen is schrijfbewegen op muziek.

De hele ontwikkeling van de eerste kriebelkrabbels tot en met het leren schrijven van letters kunnen we met Schrijfdans op een ontspannen en speelse manier begeleiden.  Expressie en creativiteit krijgen meer aandacht.

De basisbewegingen in Schrijfdans zijn eigenlijk de grote versie van de bewegingen die we nodige hebben om te schrijven.  We starten met het oefenen van de grove motoriek.  Daarna gaan we over naar de fijne motoriek en komen zo tot schrijven.
We gaan van bewegen in de ruimte naar bewegen op het oppervlak, van groot naar klein, van werken met beide handen naar werken met één hand, van beweging naar vorm, …

Je kunt je afvragen of het schrijven met de hand nog wel nodig is  nu alles door computers en toetsenborden beheersd wordt.  Ja, toch wel en schrijven is en blijft een belangrijke uitdrukkingsvorm.
Schrijfdans is een totale ervaring van fantasie, emotie en bewegen op muziek.  Je doet het vanuit je eigen zwaai en draai.

In Schrijfdans ervaren de kinderen begrippen als bovenaan – naar boven, onderaan – naar beneden, groot en klein, wijd en smal, langzaam en snel, hard en zacht, hoekig en vloeiend, rond en streep, …

We werken met een grote verscheidenheid van materialen zoals linten, sjaals, touwen, pionnen, … bij het bewegen in de ruimte.  Op het oppervlak maken we gebruik van (was)krijt, verf, sponsjes, scheerschuim, zand, …

De muziek bij Schrijfdans laat kleuters verschillende melodieën en ritmes ervaren, laat ze bewegen in of uit de maat, …

We leren de kinderen hun eigen bewegen aanvoelen, zodat het natuurlijk aanvoelt en zij er zich goed bij voelen.  En het leuke is : alles is goed en niets is fout !

Basisbewegingen kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal gemaakt worden.  Zelfs in de rondte  kan het.  We schrijfdansen bewegingen zoals de cirkel, de guirlande, de arcade, liggende lijn, staande lijn, naar boven en naar beneden, vierkant en driehoek, …

We laten de kinderen zelf spelen en experimenteren met die basisbewegingen. Op die manier hoop ik dat ze later plezier beleven en genieten van het “schrijven”…

(Bron : ‘Schrijfdans 1 : De basismuziekthema’s – bewegen en schrijftekenen op muziek’)
COPYRIGHT 2018 © JUF VEERLE
DESIGNED BY MARKITA.BE