Weetjes

Bij heel wat activiteiten uit de klas kunt u zich wel iets voorstellen, maar roepen de verhalen van uw kleuter soms wel eens vragen op?
Een beetje uitleg vind je hier.

 

Krullenbol

‘Krullenbol’ is een boeiende methode van ‘Die Keure – educatieve uitgaven’ om kleuters zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs.

DIDACTIEK

Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen. Daarom leren we ze al schrijven in de kleuterklas. Het gaat niet per se om het schrijven, wel om schrijfvaardigheden en het verbeteren van de fijne motoriek.

Alle vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, werden zorgvuldig uitgewerkt in tal van spelvormen. Alle activiteiten zijn in de praktijk afgetoetst.

Krullenbol is geen strakke methode die van begin tot einde moet gevolgd worden. Het is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de verbeelding en de fantasie van jonge kinderen. De leerkracht biedt gemakkelijk activiteiten op maat aan. Zo is het mogelijk om specifieke vaardigheden speels te oefenen.

Schrijfritmiek vormt de rode draad doorheen de methode. Het is een wisselwerking tussen klank en beweging. Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. De bewegingen ontstaan als reactie op een muzikale prikkel. Kinderen leren muzikale tegenstellingen ervaren en uitdrukken. Door het bijbrengen van een goed ritmegevoel stimuleren we het gevoel voor opeenvolging.

Kortom, Krullenbol is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer.

LEEFTIJDSGROEPEN

Een kind moet een ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels, de fundamenten, stevig verankerd zijn. En net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, leren we al schrijven in de 1e kleuterklas.

We kozen bij Krullenbol niet voor de klassieke indeling (1e kleuterklas, 2e kleuterklas, 3e kleuterklas) maar voor leeftijdsgroepen: 3+, 4+ en 5+ jaar. Kinderen ontwikkelen zich niet even snel. Een kleuterleerkracht kan dus terug grijpen naar materiaal van een lagere leeftijdsgroep als bepaalde vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn.

3+

 • De nadruk ligt op grootmotorische bewegingen en bewegingen met beide lichaamshelften tegelijkertijd.
 • De kinderen werken meestal verticaal of rechtstaand aan de tafel. De bewegingen worden nog hoofdzakelijk vanuit de schouders gestuurd.
 • De kinderen maken kennis met verschillende basisbewegingen.
 • Op muziekbewegen de kinderen in de ruimte en er wordt al geoefend met het achterlaten van een spoor op een schrijfoppervlak.
 • Kinderen leren de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en het maken van bewegingen op papier.

4+

 • De kinderen maken kennis met de stop-draai-start vaardigheid. De kinderen leren hoeken maken en tekenen van stip naar stip. Ook de gebogen heen- en weergaande lijnvormingkomen aan bod.
 • Beide lichaamshelften worden gestimuleerd. Symmetrisch tekenen blijft heel belangrijk.
 • De kinderen leren de figuurmiddenlijn kruisen.
 • Er wordt hoofdzakelijk in de lucht en op grote schrijfoppervlakken Bij zittende activiteiten krijgt de schrijfhouding meer aandacht.

5+

 • Schrijfpatronen vormen de rode draad.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de schrijfhouding.
 • Wanneer de motorische ontwikkeling het toelaat, wordt gestreefd naar een fijnere motorische sturing, zodat de kinderen met plezier de stap naar het eerste leerjaar kunnen zetten.

THEMA’S

 

Krullenbol bestaat bij de drie leeftijdsgroepen telkens uit vijf thema’s, die op hun beurt een reeks hoofdstukken bundelen. In elk hoofdstuk wordt een basisbeweging, een vorm of patroon behandeld.

Om kleuters te leren schrijven komen er een schrijfvaardigheden meermaals aan bod doorheen de verschillende thema’s. Het aanbod is heel ruim. Zo biedt je, als kleuterleerkracht, gemakkelijk activiteiten op maat aan.

 

(Bron : ‘Krullenbol’ – https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/kleuteronderwijs/krullenbol)

 

COPYRIGHT 2020 © JUF VEERLE
POWERED AND DESIGNED BY MARKITA.BE